Zorgcoach

De primaire taak van een zorgcoach is het coördineren van de hulp die iemand nodig heeft. De zorgcoach is als begeleider betrokken bij alle aspecten van de hulp, zowel praktisch als financieel. Zeker in een vergrijzende wereld en met regels die elke keer wijzigen is deze hulp noodzakelijk. De zorgcoach luistert en onderneemt datgene wat nodig is om de cliënt te ontlasten.

De zorgcoach zorgt voor betere zorg
Omdat de zorgcoach op de hoogte is van alle mogelijkheden van hulpverlening kan deze coach de aanzet geven voor de optimale zorg van de cliënt. Door de persoonlijke betrokkenheid ontstaat ook een vertrouwensband en kan de zorgcoach snel handelen als er ontwikkelingen plaatsvinden. Natuurlijk loopt de zorgcoach niet in de weg van andere hulpverleners of mantelzorgers maar door een goede coördinatie kunnen ook zij hun werk en inzet beter plannen. Dat komt de effectiviteit van de zorg ten goede.

De zorgcoach in het bedrijf
U kent de situatie dat een werknemer ziek thuis zit. Natuurlijk wilt u dat deze werknemer snel weer aan het slag kan. Daarvoor heeft u contact met bijvoorbeeld een Arbodienst om de genezing te bespoedigen. Verder kunt u als ondernemer niet zo heel veel doen. Indien de zieke werknemer in een complexe situatie zit kunt u de werknemer helpen door een zorgcoach in te schakelen. Deze zal dan onafhankelijk van alles en iedereen kijken wat de beste zorg is voor de werknemer. Een zorgcoach kan een zieke medewerker helpen bij:

  • verkrijgen van meer zelfredzaamheid
  • vergroten van eigen kracht
  • leren positief denken en handelen
  • opbouwen van een sociaal netwerk
  • aanleren van nieuwe vaardigheden
  • stimuleren tot gedragsverandering

Zorgplicht
Het zal voor de zieke werknemer een prettig gevoel zijn als hij of zij de hulp krijgt van een zorgcoach. Deze zal de werknemer ontlasten en dat zal altijd ten goede komen aan het genezingsproces. Bovendien zorgt de verbetering van de effectiviteit van de zorg voor het beperken van de kosten. De werkgever heeft alles gedaan om aan zijn plicht te voldoen om de werknemer ten volle te ondersteunen tijdens de tijdelijke arbeidsongeschiktheid.