Waarom en wanneer coachen?

Maslow, een Amerikaanse psycholoog, heeft gekeken naar de behoeften van de mens en deze behoefte heeft hij als een piramide beschreven. De piramide van Maslow gaat over:

  1. lichamelijke behoeften
  2. veiligheid en zekerheid
  3. behoefte aan sociaal contact
  4. erkenning en waardering
  5. zelfverwezenlijking

Bij het lezen van de begrippen zult u ongetwijfeld meren dat die begrippen ook slaan op de ideale werkomgeving die u als werkgever probeert te bereiken. Want ons werk is een afspiegeling van ons dagelijkse leven en dezelfde waarden uit het dagelijkse leven streven we ook na in ons werk. Als de genoemde begrippen worden vertaald naar praktische handvatten om processen in ene bedrijf te verbeteren ontstaat een wisselwerking tussen werkgever en medewerkers waarin optimaal wordt gepresteerd.

Het bereiken van doelstellingen
Het bereiken van deze wisselwerking is niet een vaardigheid die bij werkgevers direct voor handen is. Een werkgever is als ondernemer vooral bezig met ondernemen en daar ligt ook zijn of haar kracht. Het inschakelen van een coach kan dit proces wel in werking zetten. En de coach kan middels dit traject de doelstellingen van het bedrijf maar ook de doelstellingen en behoeften van de werknemers bereiken. Door het toepassen van technieken en vaardigheden zal de coach de vinger op de zere plek weten te leggen. U zult zien dat na genezing van deze zere plekken uw organisatie beter en efficiënter zal draaien.

Hernieuwde energie door coaching
Het spreekt voor zich dat het een hele stap is om binnen uw eigen bedrijf ineens iemand toe te laten die vanaf de basis met allerlei zaken aan de gang gaat. Aan de andere kant is het ook goed om dit proces deels van de zijlijn gade te slaan terwijl u wel de regie houdt. U heeft immers met de coach afspraken gemaakt over de doelstellingen en de weg er naar toe om die te bereiken. Ondernemers houden graag de teugels in handen maar die teugels kunnen verstikkend of in ieder geval belemmerend werken als er niet goed om wordt gegaan met die teugels. Het inschakelen van een coach geeft lucht. Lucht die weer energie geeft. En die energie zet u weer in als ondernemer in uw bedrijf.

Wanneer zet u een coach in?
In het hele coaching traject is de vraag wanneer u een coach moet inzetten misschien wel de moeilijkste vraag. Hoe weet iemand nu dat het tijd is voor coaching. Het antwoord is even verrassend als logisch, eigenlijk weet u dat nooit. Als uw onderneming loopt en u ziet een toename van het bedrijfsresultaat, in omzet of afzet, dan denkt u niet direct na over verbeterprocessen. Maar juist dan is het verstandig om na te denken over het verder optimaliseren van alle processen in uw bedrijf. U kunt dan vanuit een positieve visie en insteek deze veranderingen met behulp van een coach in werking zetten. Dat is altijd prettiger dan vanuit een negatieve insteek wanneer de omzetten bijvoorbeeld tegenvallen. In tijden dat het goed gaat altijd nadenken over hoe het nog beter kan is een basishouding voor goed ondernemerschap.

Stilstand is achteruitgang
Dit is een gevleugelde managementuitdrukking die op vrijwel elk bedrijf van toepassing is. De kunst is om het moment van stilstand te constateren. Op basis van periodieke cijfers en resultaten kunt u samen met uw accountant aflezen hoe de stand van zaken op een bepaald punt is. Waarschijnlijk heeft u ook correcte termijnverwachtingen op basis van de ontwikkelingen in de markt waarin u werkzaam bent. Maar er is meer in een bedrijf, iets waarvan het moeilijk is om te bevatten, namelijk de bedrijfscultuur en de onderlinge sfeer. In een bedrijf kunnen de resultaten nog zo perfect zijn, het gaat er om op welke basis die resultaten zijn bereikt. En met de basis wordt de bereidheid van alle medewerkers bedoeld, de bereidheid om voortdurend na te denken over alles wat in het bedrijf gebeurd. Maar ook om de mogelijkheid te hebben als werknemer om ideeën en voorstellen te kunnen uiten. Zeker als de ideeën goed zijn en kunnen worden uitgevoerd zal dat een boost aan de instelling van de werknemers geven. Eigenlijk is er altijd wel een punt waarop coaching kan worden opgepakt en geïmplementeerd in het bedrijf. Wacht als ondernemer niet te lang en oriënteer u langzaamaan op de mogelijkheden en de kansen die coaching ook voor uw bedrijf kunnen betekenen. Zet de stilstand om in vooruitgang en neem uw medewerkers op sleeptouw. Dat zal voor alle partijen verhelderend werken.