Vitaliteitscoach

Het woord spreekt voor zich, de vitaliteitscoach streeft naar vitale geesten in vitale lichamen bij de cliënten. Ook hier geldt de uitdrukking een gezonde geest in een gezond lichaam. Het is verbazingwekkend hoe simpele tips van de vitaliteitscoach, bijvoorbeeld op het gebied van levensstijl, kunnen leiden tot een gezonder lichaam. Misschien weten we het zelf ook allemaal wel maar als een ander het vertelt voelt het toch anders.

De vitaliteitscoach op in uw bedrijf
We kennen allemaal de beelden van de grote pleinen in China waar in de pauzes of na het werk honderden mensen allerlei oefeningen doen. Ook al deden we er aanvankelijk een beetje lacherig over, we zien dat deze beweging wel degelijk nuttig is. Vitale werknemers in een vitaal bedrijf is wat elke ondernemer graag wil nastreven. Het is dus tegenwoordig helemaal niet meer zo vreemd om als bedrijf een vitaliteitscoach in de hand te nemen.

Top-down vitaliteit
In elke organisatie is een bepaalde vorm van hiërarchie aanwezig. Als bij de leiding van een bedrijf of organisatie sprake is van balans dan zal die rust en die evenwichtigheid doorstralen naar de andere geledingen binnen het bedrijf of organisatie. Dat is ook het niveau waar de vitaliteitscoach begint. Samen met de leiding wordt gewerkt aan de persoonlijke en individuele balans in het bedrijf. Deze specialisatie van de vitaliteitscoach voor het bedrijfsleven zal zorgen voor een lager ziekteverzuim. Bovendien komt een plan van aanpak altijd van pas in het kader van de Wet verbetering Poortwachter. Als bedrijf bent u immers voorbereid op alles.

Een vitaliteitscoach kan bijdragen aan:

  • Meer creativiteit bij de medewerkers
  • Motivatie voor het werk dat ze verrichten
  • Aanmoediging tot ondernemend gedrag zoals vaker initiatieven nemen
  • Effectief werken en daardoor ook productiever worden

Vitale bedrijfsuitjes
De vitaliteitscoach heeft de meest geweldige ideeën voor bedrijfsuitjes gericht op de balans in geest en lichaam. Het combineren van het bedrijfsuitje en de inzet van een vitaliteitscoach kan een eerste zet zijn voor het bedrijf om te laten zien dat het berokken is bij het welzijn van de werknemers. Misschien verrassend maar zeker effectief.