Tarieven coaching

Coaching is maatwerk, daarom is het moeilijk om uit te gaan van vaste tarieven voor coaching. Hieronder zal blijken waarom de tarieven hierdoor zo verschillend zijn.

Wil je de exacte prijzen weten?
Benader dan meerdere coaches in je regio voor een gratis prijsopgave + eventueel kennismakingsgesprek (altijd gratis en vrijblijvend!).

Per uur of per project

Binnen de afspraken die worden gemaakt in een coaching traject kan worden gekozen voor een uurtarief of voor een compleet pakket aan diensten. In dat laatste geval is er veel meer duidelijkheid over de totale kosten. Deze vorm zal ook ongetwijfeld de voorkeur hebben. De hoogte van de kosten van het project zal afhangen van de omvang van het bedrijf en de complexiteit van de vraagstukken.

Voor het MKB met ongeveer 5 werknemers worden pakketten aangeboden van 8 sessies voor bedragen rond de €1500 en €2000. Uiteraard is dit afhankelijk van de opdracht en de inzet van de coach.

De gemiddelde uurtarieven

De tarieven voor coaching zijn over het algemeen te verdelen tussen tarieven voor particulieren en tarieven voor bedrijven.

  • Particulieren: uurtarief tussen de €50 en €100 excl. BTW
  • Bedrijven: rond de €120 excl. BTW

Het gaat in eerste instantie om het consult of een serie van consultants maar de zogenaamde nazorg is minstens zo belangrijk. Ook een aspect als de intake kan verschillend zijn bij de diverse coaching bureaus. In vrijwel alle gevallen zal de intake gratis zijn. Daarnaast wordt er soms een minimaal aantal sessie afgesproken. Heel belangrijk zijn ook de kosten van een extra sessie of een extra consult buiten het afgesproken pakket om. Zo’n los consult zal rond een tarief van €110 tot € 150 per uur schommelen.

Vergoedingen

Gelukkig zijn er een aantal voorwaarden waaronder de mogelijkheid bestaat om coaching vergoed te krijgen. Dat kan alleen als het coaching bureau of de coach aan een aantal keurmerken voldoet. Kijk vooraf altijd onder welk keurmerk de coach valt. Zo willen zorgverzekeraars kosten voor coaching soms wel vergoeden als het om een werk gerelateerd traject gaat. Maar dit hangt af van de eisen van de verzekeraar en de beroepsvereniging waarvan de coach lid is.

Voor zzp-ers is er de mogelijkheid om de kosten voor coaching op te voeren als aftrekpost in het kader van bijscholing. Ook hier zitten bepaalde eisen aan vast vanuit de belastingdienst en het is verstandig deze eerst goed te onderzoeken. Via de Wet Verbetering Poortwachter kan een bedrijfsarts een coaching traject aanbevelen bij de werkgever waardoor de kosten kunnen worden vergoed via de verzekering van de werkgever.

Tarieven en werkwijzen

Zoals blijkt hangen de verschillende tarieven nauw samen met de wijze waarop een coach zijn werkzaamheden uitvoert. De vorm waarlangs een traject zal verlopen is mede bepalend voor het tarief. Er kan worden gekozen voor workshops of voor individuele sessies waarbij de omvang van het bedrijf bepalend is.

Een oriënterend gesprek is veelal vrijblijvend maar kan veel helderheid geven over de verwachtingen van beide partijen. Wanneer beide partijen zich conformeren aan de werkwijze van de coach en de samen vastgelegde doelen dan hoeft het tarief het struikelblok niet te zijn. Het doel zal onvermijdelijk samenhangen met het streven naar een beter bedrijfsresultaat. Het is in alle gevallen aan te raden om als opdrachtgever voor coaching, als werkgever dus, eerst zelf vast te leggen wat het doel van coaching zou moeten zijn. Van daaruit kan dan middels oriënterende gesprekken een beeld van de kosten worden gemaakt.