Relatiecoach

Als mensen samen leven of samen werken kunnen er altijd spanningen ontstaan. Vaak wordt het niet direct opgemerkt en sluimert de spanning verder en verder in de relatie. Op een gegeven moment ontstaat de situatie dat de spanningen zorgen voor knallende ruzies. Het is op zo’n moment heel lastig om weer terug te gaan naar de basis om de onenigheid op te lossen,. Emoties spelen de overhand en rationeel handelen wordt moeilijk. Met de hulp van een relatiecoach wordt een soort van rustpunt en baken gecreëerd.

De relatiecoach is onafhankelijk
De relatiecoach kan door de onafhankelijke positie en rol proberen te bemiddelen bij conflicten op het persoonlijke vlak. De belangrijkste vraag is natuurlijk altijd wat de oorzaak is van de problemen. Je kunt in relatietherapie gaan wanneer je:

  • De relatie niet als gelijkwaardig voelt.
  • Tegengestelde karakters hebben.
  • De relatie als saai ervaren.
  • Jullie elkaar niet goed begrijpen.
  • De relatie veel energie van jullie vraagt en niet weten wat het probleem is.

De tussenkomst van een relatiecoach zorgt voor een realistische kijk op de zaken. Dat kan al zorgen voor meer duidelijkheid over elkaars beweegredenen. Van daaruit kan de relatiecoach werken aan wederzijdse acceptatie en respect.

Het vermijden van conflicten
Op de eerste plaats probeert de relatiecoach de onderlinge verhoudingen te verbeteren door in gesprekken elkaars standpunten duidelijk te maken. Helaas is dat niet altijd genoeg om een eventuele breuk te vermijden. Ook in dat geval speelt de relatiecoach een belangrijke rol want de vorm waarin mensen uit elkaar gaan is heel bepalend. Hoe onvermijdelijk een scheiding ook kan zijn, de relatiecoach probeert ook dit proces in goede en rustige banen te leiden.

Iedereen is op zoek naar geluk
We willen allemaal dat een relatie lang duurt. Als dan blijkt dat er omstandigheden ontstaan dat die relatie onder druk komt te staan hebben we hulp nodig. De rol van een relatiecoach is om de basis van een relatie naar voren te halen en beide partijen te laten beseffen dat de zoektocht naar geluk ook samen kan worden gevoerd. Als we weten wat we van elkaar kunnen verwachten is dat een belangrijke stap.