Onderwijscoach

In ons onderwijssysteem wordt de basis gelegd voor de toekomst van de kinderen. We prijzen ons gelukkig met het niveau waarop ons onderwijssysteem staat. De successen in het onderwijs zijn voor een zeer groot gedeelte afhankelijk van de leerkrachten die ons onderwijs vorm geven. De opleiding en de kwaliteit van de leerkrachten kunnen we beschouwen als de beste in de wereld. Net als in de gehele maatschappij is ook het onderwijs onderhevig aan veranderingen. Het is een hele klus voor leerkrachten om de ontwikkelingen bij te houden en tegelijkertijd de maximale inzet te tonen richting de leerlingen. De hulp van een onderwijscoach is onontbeerlijk.

De energie in het onderwijs
De onderwijscoach is objectief en kijkt net even anders tegen bepaalde zaken aan. Een leerkracht is nauw betrokken bij het onderwijs en bij de omstandigheden waarin de leerlingen zich bevinden. Dat kan ten koste gaan van de energie van een leerkracht. De onderwijscoach leert de leerkracht:

  • Om de energie op een juiste manier in te zetten en om zichzelf verder te ontwikkelen.
  • Manieren te zoeken naar de balans tussen ontspanning en overwerk.
  • Leren geduldig te zijn als dat een aandachtspunt is.

Samen met collega’s
In het onderwijs, net zoals bij andere beroepsgrepen, kunnen collega’s elkaar versterken en beter maken. In dit proces speelt de onderwijscoach een belangrijke rol. Leren van elkaar is een veilige setting geeft de mogelijkheid voor veel positieve feedback. Dat kan dan weer worden ingezet om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren maar zal ook zeker de krachten van de leerkracht versterken.

Re-integratiebegeleiding
Na een langdurige afwezigheid is terugkomst in het onderwijs soms erg lastig. Door ziekte, maar ook door tijdelijke bezuinigingen kunnen leerkrachten voor een bepaalde tijd even niet werkzaam zijn in het onderwijs. Want een leerkracht moet zijn of haar plaats weer vinden in de organisatie binnen het onderwijs. Met behulp van een onderwijscoach zal het proces soepeler en sneller verlopen en kan de leerkracht de energie optimaal inzetten voor de leerlingen.