Managementcoach

Het is een heerlijk gevoel als iemand door een goede inzet veder komt op de ladder binnen een bedrijf. De waardering die wordt omgezet in een promotie zorgt voor een bijzondere stimulans op het werk. Bij een promotie komt een aspect om de hoek kijken waar wel aandacht aan moet worden geschonken en dat is het leidinggeven. Natuurlijk leiderschap is een prachtige eigenschap maar niet iedereen is begaafd met die eigenschap. Een perfecte ondersteuning voor een nieuwe leidinggevende is de hulp van een managementcoach.

Leidinggeven is een vak
Als leidinggevende is het belangrijk dat degene aan wie leiding wordt gegeven weten wat ze aan de leidinggevende hebben. Niets is zo funest in een bedrijf dan onduidelijkheid in managementstructuur. Samen met de managementcoach gaat de leidinggevende eerst aan de slag met zichzelf. De basis van een gedegen leiderschap wordt getraind. Vanuit die duidelijkheid richting medewerkers ontstaat ook vertrouwen op de werkvloer. Dat zijn:

  • Presenteren
  • Uitleggen
  • Samenwerken
  • Leiding nemen

De leidinggevende zal eerst zijn eigen persoonlijkheid richting managementcoach moeten verwoorden en vervolgens kan de managementcoach een persoonlijke aanpak opstellen.

Communicatie als leidraad
Samenwerken betekent dat iedereen weet wat van hem of haar wordt verwacht. Het uitspreken van die verwachten is een taak van de leidinggevende. Die boodschap moet altijd helder en duidelijk zijn. Miscommunicatie kan grote gevolgen hebben en dat met altijd worden vermeden. De managementcoach kan de leidinggevende de vaardigheden bijbrengen om de boodschap op een juiste manier over te brengen. Het gaat natuurlijk om de inhoud maar ook zeker over de vorm. Een duidelijke boodschap zal de samenwerking bevorderen.