Lifecoach

Keuzes maken is lastig voor iedereen. Zeker als het aantal keuzes dat gemaakt moet worden door het jachtige leven in omvang toeneemt. De lifecoach gaat uit van de balans in het leven en kan daarom een waardevolle bijdrage leveren als iemand voor moeilijke keuzes staat. Het zijn immers onze persoonlijke wensen die ons maken die we zijn?

Zin van het leven
Levensvraagstukken zijn van alle tijden en er zijn massa’s boeken over geschreven door geleerden. Maar sommige levensvraagstukken liggen bij ons op de stoep. En onze persoonlijke levensvraagstukken zijn voor ons individuen bepalend voor ons dagelijkse leven. Met de hulp van een life coach brengt iemand die worstelt met de levensvragen lijn in gedachten en gevoelens. Je kunt vastzitten met vragen als:

  • Waarom ben ik niet gelukkig, terwijl ik alles heb?
  • Hoe vind ik mijn ideale baan?
  • Wat zoek ik in een partner?

De life coach stuurt aan op een soort mentale bevrijding waarin de lasten van ons dagelijks leven worden geminimaliseerd. Daarna kan men dan werken aan de vragen die echt belangrijk zijn en kan men de juiste keuzes maken.

Zelf keuzes maken
Het lijkt vanzelfsprekend, zelf de keuzes maken, maar dat is niet altijd zo. Soms worden we min of meer gedwongen om bepaalde keuzes te maken omdat we worden meegesleurd door de wereld om ons heen. Ook al weten we dat de gemaakte keuze niet de ideale is willen we daar niet te lang bij stil staan. Later kan dat voor problemen zorgen als de keuzes inderdaad niet de juiste blijken te zijn geweest. Keuzes maken vanuit eigen kracht is belangrijk voor iedereen. En als met behulp van een life coach die juiste keuzes gemaakt kunnen worden zal dat het leven een nieuwe dimensie geven.