Jongerencoach

Pubers hebben het niet altijd gemakkelijk. Hormonen gieren door hun lijf en de wereld om hen heen verandert in rap tempo, althans in hun beleving. Ook staan pubers voor essentiële keuzes en zijn onderhevig aan invloeden buiten hen om. Wat ze zoeken is houvast. Een jongerencoach kan hen daarbij helpen door structuur aan te brengen. Even de boel op een rijtje zetten lijkt zo makkelijk maar is zo ontzettend belangrijk.

De hulpvragen van jongeren
De jongerencoach heeft met diverse hulpvragen te maken. Vragen over:

  • School
  • Familie
  • Vrienden
  • Werk (als ze een baantje hebben)

In gesprekken zal de jongerencoach de jongere leren om vanuit zijn of haar eigen gevoel een keuze te maken. Maar ook zeker om die keuze te onderbouwen. Goede keuzes maken voorkomen dat jongeren van school gaan of geen baan kunnen vinden. Ook zal de jongerencoach de directe familie inschakelen zodat ook zij de jongere kunnen ondersteunen. De kracht van de jongerencoach ligt in het zoeken naar een stimulans bij de jongeren zodat die in hun eigen keuzes blijven geloven.

De jongerencoach als werkbegeleider
Het is helemaal geen schande als jongeren besluiten de school te verlaten. Niet iedereen zal gelukkig worden van een jarenlange studie. Dit hoeft nog niet eens te maken met de intellectuele capaciteiten van de jongeren maar meer met de drive om aan het werk te gaan en van daaruit het leven in te richten.

Voortijdige schoolverlaters kunnen juist heel intelligent zijn. Voor bedrijven kunnen schoolverlaters welkome aanwinsten zijn. Ze zijn jong, gretig en te sturen. Zeker als in de aanzet naar het plaatsen van een jongere bij een bedrijf de jongerencoach de begeleiding op zich neemt kan dat tot mooie resultaten leiden.

Jeugdig enthousiasme
Het inzetten van jongeren in een bedrijf vergt meestal ook een en ander van de overige werknemers. Het jeugdig enthousiasme kan aanstekelijk maar ook irritant werken bij de andere medewerkers. De jongerencoach kan voor uw bedrijf ook dat traject begeleiden. Samen met de werkgever zorgt de jongerencoach voor een veilige werkomgeving voor iedereen.