Gezondheidscoach

Het lijkt logisch, de gezondheidscoach helpt bij het gezonder maken van de mens. Maar gezond zijn is een relatief begrip geworden. Onze levensstijl is in de laatste 50 jaar drastisch verandert en ons lichaam moet zich daar steeds op aanpassen. Meer en meer zijn we er achter gekomen dat lichaam en geest een geheel zijn waar we erg zuinig op moeten zijn. Een gezonde geest in een gezond lichaam is niet voor niets een gevleugelde uitdrukking.

De welvaartsziekten
Ze bestaan, de welvaartsziekten. Dit zijn onder andere:

  • Stress
  • Burn-out
  • Overspannenheid

Deze ziektes hebben vrijwel allemaal een oorzaak die gelegen is in onze manier van omgaan met de welvaart. Steeds meer en harder werken om steeds meer geld te verdienen, meedoen omdat niet meedoen geen optie meer is. We lopen onszelf voorbij. Iedereen heeft echter een pracht wapen om deze ziektes te bestrijden, namelijk zichzelf.

Zoek de balans
De balans in een lichaam is de balans in een leven. Evenwichtigheid geeft rust en rust zorgt voor betere prestaties. Samen met een gezondheidscoach wordt gekeken hoe die balans kan worden bereikt. Ook het werk staat centraal want vaak kunnen kleine aanpassingen op het werk grote invloed hebben op de gezondheid vaneen medewerker. Een anatomische kantoorstoel kan rugklachten verminderen maar het aanpassen van de werktijden, of eventueel thuiswerken, kan de spanning ook verminderen.

Het lichaam leren kennen
Het lichaam is complex en het is lastig om een lichaam helemaal te doorgronden en op de juiste tijden goed aan te voelen. Het lichaam geeft signalen als er iets niet goed gaat en die signalen moeten worden herkend. Dat kan in een vroeg stadium. De gezondheidscoach kent die signalen en kan ze in kaart brengen. Als de balans terug komt in het lichaam is de vreugde terug, ook op het werk.