Gezinscoach

Rust, reinheid en regelmaat. Iedereen kent de begrippen die worden gebruikt na de geboorte van een kind. Want dat zijn de drie voorwaarden voor een stabiele opvoeding. Hoe oud deze waarden ook zijn en hoe lang ze ook al worden toegepast, ze blijven actueel. In de eerste jaren van een kind zijn deze begrippen een vanzelfsprekend gegeven. Maar er kunnen dingen veranderen. De maatschappij verandert ook snel en het is soms een hele klus om met een gezin de boel op een rijtje te houden.

Problemen in een gezin
De begrippen rust, reinheid en regelmaat zouden eigenlijk altijd bepalend moeten zijn in een gezin. Helaas is dat iet altijd het geval. Door verschillende omstandigheden kan er een soort van ontwrichting ontstaan in een gezin. Omdat het gezin de basis is van waaruit het leven wordt bepaald is stabiliteit in het gezin van het grootste belang. De problemen in een gezin kunnen ontstaan zonder dat het gezin hier iets aan kan doen of er invloed op heeft. Doe problemen hebben ook invloed op het werk. Het herkennen van problemen in een gezin kan vanuit de werkomgeving een eerste stap zijn richting een oplossing.

Hulp in het gezin
Hulp zoeken is de eerste stap en de mogelijkheden voor hulp zijn zeer uitgebreid. Maar hulpverlening is essentieel maar het gezin heeft meer nodig. De gezinsleden moeten, zeker in moeilijke tijden, bij elkaar worden gehouden. Een gezinscoach help het gezin om samen problemen aan te pakken. Natuurlijk zal de gezinscoach eerst de bestaande problemen oplossen maar de gezinscoach zal ook kijken hoe problemen in de toekomst kunnen worden voorkomen. Mogelijke resultaten die je kunt behalen met gezinscoaching zijn:

  • Harmonie in het gezin
  • Leren creatief benaderen van de gezinsleden/kinderen
  • Inzetten van je kwaliteiten in plaats van onmachtig reageren
  • Leren dat negatief gedrag negatief gedrag kan oproepen en deze patronen herkennen
  • Verbinding maken met de gezinsleden en deze weten vast te houden

De gezinscoach als onderdeel van het team
In tijden van problemen in een gezin zal de gezinscoach even als onderdeel van het gezin optreden. Om lastige situaties op te lossen is er natuurlijk vertrouwen nodig. Vertrouwen in de coach maar ook vertrouwen in elkaar als gezin. Wanneer iedereen alles tegen elkaar kan en durft te zeggen kunnen problemen worden vermeden. De gezinscoach zal dan terugtreden en het gezin kan samen werken aan een bestendige toekomst op basis van vertrouwen en kracht.