Cursus coaching

Dat coaching momenteel een vlucht neemt als onderdeel van een gezonde bedrijfsvoering blijkt direct uit het grote aantal opleidingen voor dit vakgebied. Van universiteit tot een thuisstudie, de mogelijkheden zijn legio. De studieduur is afhankelijk van de onderdelen waaruit de gekozen cursus coaching bestaat. Coaching is steeds vaker een toegevoegd vakgebied voor zelfstandigen die al min of meer in die sfeer bezig zijn. U kunt hierbij denken aan:

  • Leidinggevenden
  • Managers
  • Organisatieadviseurs
  • Docenten

In minder dan een jaar kan een cursus coaching worden gevolgd die resulteert in een erkend diploma.

Gevoel voor coaching
Hoewel coaching een vak is dat kan worden geleerd komt er meer bij kijken dan enkel kennis. Een goede coach is van huis uit al sociaal, betrokken, analytisch en empathisch. Deze eigenschappen komen in een cursus coaching ook aan bod en deze eigenschappen gecombineerd met de opgedane kennis maken een coach een goede coach.

Coaching vanuit bestaande opvattingen
Het is nooit de bedoeling van een coach om een hele bedrijfsvoering overhoop te halen. De kunst van het coachen is om vanuit een bestaande situatie en op basis van bestaande opvattingen een verandering te implementeren in de bedrijfsvoering. Vanuit de cursus coaching zal hier veel aandacht voor zijn. De duur van de opleiding is vanzelfsprekend bepalend voor de inhoud van de cursus en derhalve ook voor de kwaliteit van de coach. Hoe dieper op de materie wordt ingegaan des te meer technieken en vaardigheden de coach kan toepassen in de praktijk.

Coaching is internationaal
In veel landen wordt door universiteiten en andere opleidingsinstituten samengewerkt om gedegen opleidingen voor coaches te ontwikkelen. Op deze wijze kunnen ook allerlei verschillende technieken worden toegepast in de studie. Dat maakt coaching een vakgebied dat helemaal is toegesneden op de huidige ontwikkelingen. In Nederland staat de kwaliteit van het coaching op een hoog niveau door die verregaande internationale samenwerkingen.